Infrastrukturinvesteringar är vägen ur krisen

Det finns en framtid efter pandemin, hur den blir avgörs nu. I ett brev till Regeringen framför Regionsamverkan Sydsverige behovet att satsa på infrastruktur som grundbult för framtiden.

Utöver de långsiktiga strategiska fördelarna med en utbyggd infrastruktur för både person- och godstransporter, vet vi av erfarenhet att investeringar leder till nya arbetstillfällen direkt genom bygg- och anläggningsbranschen, men även ger upphov till fler bostäder och arbetstillfällen i anslutning till den utbyggda infrastrukturen.

Därför hoppas vi att regeringen fortsätter att arbeta för ett genomförande av den befintliga nationella transportinfrastrukturplanen och i möjligaste mån tidigarelägger redan planerade åtgärder och beslutar om fullständig finansiering av åtgärder som kommer sent i planen. Viktiga planerade åtgärder finns i alla våra sydsvenska regioner.

Vi i Sydsverige vill gärna ha en fortsatt dialog om hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att få ut största möjliga effekt av dessa nödvändiga satsningar på infrastrukturen.

Läs skrivelsen Infrastrukturinvesteringar är vägen ut ur krisen i sin helhet.