EU-kommissionen: I am pleased to inform you…

I går den 19 oktober fick Regionsamverkan Sydsverige svar av EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Detta som svar på den skrivelse vi skickade den 14 september Behåll skattebefrielsen för biodrivmedel.

Frans Timmermans svar är positivt:

”Jag är glad att meddela er att den 8 oktober 2020 godkände kommissionen enligt EU: s regler för statligt stöd förlängningen av skattebefrielserna för biodrivmedel i Sverige med ytterligare ett år (från den 1 januari 2021 till den 31 december 2021). Kommissionen utvärderade åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt riktlinjerna för statligt stöd för miljöskydd och energi 2014–2020.

Kommissionen fann att skattebefrielserna är nödvändiga och lämpliga för att stimulera produktion och konsumtion av inhemska och importerade biodrivmedel, utan att konkurrensen på den inre marknaden snedvrids i onödan.

Dessutom drog kommissionen slutsatsen att systemet bidrar till ansträngningarna för både Sverige och EU som helhet för att uppfylla Parisavtalet och gå mot 2030-målen för förnybar energi och CO₂.”

Läs hela svaret från EU-kommissionen
Reply letter to South Swedish Regions (PDF, 71 kB)