RepresentantskapRepresentantskapets möte 19 oktober 2018 i Jönköping

protokoll representantskapets möte 19 oktober 2018
positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021

presentationer som visades:
Förstudie regionalt superbusskoncept i Småland (Yvonne Aldentun, Landstinget i Kalmar län)
Superbussar i Skåne (Karolina Hansen, Region Skåne)
Laddhybrider i Värnamo samt kompetensförsörjning genom riktad kollektivtrafik (Erik Andersson, Region Jönköpings län)
The State of the Nordic Region (Kjell Nilsson, Nordregio)

Positionspapper arbetsmarknad och kompetensförsörjning (David Lindén)
Lägesrapport regionala utvecklingsutskottet (Joakim Pohlman)
Lägesrapport infrastrukturutskottet (Per Stané Persson)
Lägesrapport kollektivtrafikutskottet (Rune Backlund)
Lägesrapport kulturutskottet (Emma Gröndahl)
Handlingsplan Regionsamverkan Sydsverige 2019 (Thorbjörn Lindhqvist)

Representantskapets möte 2018-04-12 i Halmstad


Protokoll representantskapets möte 2018-04-12

Presentationer:
– Statens Kulturråd – Staffan Forsell
– Danssamverkan Sydsverige – Vicky Sverkerson
– Lägesrapport infrastruktur – Robert Olesen
– Lägesrapport kollektivtrafik – Peter Freij och Thomas T Nilsson
Lägesrapport / presentation av positionspapper för kultur – Emma Gröndahl och Ivar Wenster
– Positionspapper för kultur
– Lägesrapport regional utveckling – Joakim Pohlman och Ulrika Geeraedts
– Regionsamverkan Sydsverige 2017 – Thorbjörn Lindhqvist
– Indelningskommittens slutbetänkande – Gunne Arnesson Lövgren

Representantskapets möte 2017-10-19 i Växjö


Protokoll representantskapets möte 2017-10-19
Handlingsplan 2018

Presentationer:
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 – Trafikverket
Arbetsmarknadsutredningen – Cecilia Fahlberg Pihlgren
Myndigheten för Yrkeshögskolan och regional tillväxt – Christer Bergqvist
Lägesrapport regional utveckling
Lägesrapport kultur
Lägesrapport kollektivtrafik
Lägesrapport infrastruktur
Lägesrapport hälso- och sjukvård

Representantskapets möte samt årsmöte 2017-03-23 i Kristianstad


Protokoll representantskapets möte 2017-03-23
Sydsvenska prioriteringar utifrån positionspapperet för infrastruktur

Presentationer:
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 – Lena Erixon, Trafikverket
Sverigeförhandlingen – Catharina Håkansson Boman
Lägesrapport det regionala mandatet – Jörgen Preuss
Lägesrapport infrastruktur – Christina Mattisson och Mats Petersson
Lägesrapport kultur – Rosmarie J Neckö
Ekonomisk lägesrapport – Karin Skillborg
Enkätsvar kring Regionsamverkan Sydsverige 2016 – Thorbjörn Lindhqvist

Representantskapets möte 2016-10-20 i Kristianstad


Protokoll representantskapets möte 2016-10-20
Handlingsplan 2017

Presentationer:
Arbetsmarknadsutredningen – Soledad Grafeuille
Regionaliseringen – Siv Sandberg
Regional utveckling – Jörgen Preuss
Infrastruktur – Mats Petersson
Kollektivtrafik – Stefan Svalö och Rune Backlund
Kultur – Lovisa Aldrin och Malena Sandgren
Hälso- och sjukvård – Malin Sjölander
Ekonomi – Karin Skillborg

Representantskapets möte samt årsmöte 2016-03-17 i Kristianstad


Protokoll representantskapets möte samt årsmöte 2016-03-17
Positionspapper infrastruktur

Presentationer:
Långtidsutredningen – Helen Forslind, Thomas Eisensee, Sverker Lindblad
Turism – Pia Jönsson Rajgård
Infrastruktur – Mats Petersson
Kollektivtrafik och samverkan Öresundståg – Thomas Nilsson