Presentationer

Regionsamverkan Sydsverige övergripande information (juli 2020)

PowerPointbilder kring handlingsplan och budget för 2020

mall Power Point Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige övergripande information (augusti 2019)
Regionsamverkan Sydsverige övergripande information (18 mars 2019)
Regionsamverkan Sydsverige övergripande information (8 mars 2018)
Regionsamverkan Sydsverige – inför en ny mandatperiod (10 april 2018)

Mötesunderlag

Representantskapsmötet 2018-10-19

Förstudie regionalt superbusskoncept i Småland (Yvonne Aldentun, Landstinget i Kalmar län)
Superbussar i Skåne (Karolina Hansen, Region Skåne)
Laddhybrider i Värnamo samt kompetensförsörjning genom riktad kollektivtrafik (Erik Andersson, Region Jönköpings län)
The State of the Nordic Region (Kjell Nilsson, Nordregio)

Positionspapper arbetsmarknad och kompetensförsörjning (David Lindén)
Lägesrapport regionala utvecklingsutskottet (Joakim Pohlman)
Lägesrapport infrastrukturutskottet (Per Stané Persson)
Lägesrapport kollektivtrafikutskottet (Rune Backlund)
Lägesrapport kulturutskottet (Emma Gröndahl)
Handlingsplan Regionsamverkan Sydsverige 2019 (Thorbjörn Lindhqvist)

Representantskapsmötet 2018-04-12

Statens kulturråd – Staffan Forssell
Danssamverkan Sydsverige – Vicky Sverkerson
Lägesrapport infrastrukturutskottet – Robert Olesen
Lägesrapport kollektivtrafikutskottet – Peter Freij och Thomas T Nilsson
Lägesrapport kulturutskottet – Emma Gröndahl
Lägesrapport regionala utvecklingsutskottet – Joakim Pohlman och Ulrika Geeraedts
Regionsamverkan Sydsverige 2017 – Thorbjörn Lindhqvist
Indelningskommitténs slutbetänkande – Gunne Arnesson Lövgren

Representantskapsmötet 2017-10-19

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 – Trafikverket
Arbetsmarknadsutredningen – Cecilia Fahlberg Pihlgren
Myndigheten för Yrkeshögskolan och regional tillväxt – Christer Bergqvist
Lägesrapport regional utveckling
Lägesrapport kultur
Lägesrapport kollektivtrafik
Lägesrapport infrastruktur
Lägesrapport hälso- och sjukvård

Representantskapsmötet 2017-03-23

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 – Lena Erixon, Trafikverket
Sverigeförhandlingen – Catharina Håkansson Boman
Lägesrapport det regionala mandatet – Jörgen Preuss
Lägesrapport infrastruktur – Christina Mattisson och Mats Petersson
Lägesrapport kultur – Rosmarie J Neckö
Ekonomisk lägesrapport – Karin Skillborg
Enkätsvar kring Regionsamverkan Sydsverige 2016 – Thorbjörn Lindhqvist

Presentationer 2016

övergripande presentation Regionsamverkan Sydsverige (mars 2016) ppt
– övergripande presentation Regionsamverkan Sydsverige (mars 2016) pdf

Representantskapsmöte 2016-10-20

Arbetsmarknadsutredningen – Soledad Grafeuille
Regionaliseringen – Siv Sandberg
Regional utveckling – Jörgen Preuss
Infrastruktur – Mats Petersson
Kollektivtrafik – Stefan Svalö och Rune Backlund
Kultur – Lovisa Aldrin och Malena Sandgren
Hälso- och sjukvård – Malin Sjölander
Ekonomi – Karin Skillborg

Representantskapsmötet 2016-03-17