Styrelsen

2020
15 maj via Skype – anteckningar

27 februari 2020 klockan 10-12 i Kristianstad – anteckningar
bilder som visades:
Beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning (Thomas Strand)
Arbetsförmedlingen (Annika Pegelow)
Infrastruktur och kollektivtrafik (Sven Sunesson)
Danssamverkan (Viveka Sverkersson och Mia Carlsson)
Samverkansformer i Bryssel (Carin Peters)

8 oktober klockan 10-12 i Kristianstad
3 december klockan 10-12 i Kristianstad

2019
styrelsemöte 5 december klockan 10-12 i Kristianstad – anteckningar

26 september klockan 10-12 i Kristianstad, anteckningar
bilder som visades vid mötet den 26 september:
Gemensamt Brysselkontor (Carin Peters)
Handlingsplan och budget 2020 (Thorbjörn Lindhqvist o Gunne Arnesson Lövgren)

anteckningar extrainsatt styrelsemöte den 17 maj (via telefon)

anteckningar styrelsemöte 9 – 10 maj  på Hooks herrgård
Bilder som visades vid mötet 2019-05-09–10
lägesrapport regional utveckling (Karin Helmersson)
lägesrapport infrastruktur och kollektivtrafik (Sven Sunesson)
lägesrapport  kultur (Malena Sandgren)
positionspapper kollektivtrafik (Erik Andersson)
bredband och digitalisering (Ellinore Svan och Magnus Hammarstedt)
film södra Sverige (Emma Gröndahl och Mats Hallberg)
arbetsmarknad och kompetensförsörjning (Eva-Britt Grönberg)
Arbetsförmedlingen (Pia Ackmark och Alexandra Garbeska)

28 februari –  anteckningar styrelsemöte

2018
2018-10-19 anteckningar styrelsemöte
Stadgar för Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019
Handlingsplan 2019 Regionsamverkan Sydsverige

2018-09-27 anteckningar styrelsemöte 
bilaga 1 Sydtaxan
bilaga 2 Positionspapper arbetsmarknad och kompetensförsörjning / layoutad version
bilaga 3 Stadgar för Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019
bilaga 4 Handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021
Bilder som visades vid mötet 2018-09-27
positionspapper för kollektivtrafik (Patrik Lindblom)
Sydtaxan (Camilla Bunke och Patrik Engfors)
positionspapper arbetsmarknad och kompetensförsörjning (Ulrika Geeraedts)

2018-08-20 anteckningar styrelsemöte
inskickat gemensamt remissvar på Indelningskommitténs slutbetänkande
2018-05-17-18 anteckningar styrelsemöte inklusive överenskommelse med Arbetsförmedlingen
2018-03-22 anteckningar styrelsemöte
2018-01-31 anteckningar styrelsemöte

2017
2017-11-23 anteckningar, styrelsen
2017-11-23 slutligt positionspapper kultur
2017-09-20–21 anteckningar, styrelsen
Presentationer: Indelningskommitténs tilläggsdirektiv (Barbro Johansson och Kent Holmberg)lägesrapport regional utveckling, bredbandkultur, kollektivtrafik, infrastruktur, kommunikationsplanhandlingsplan 2018, 
2017-05-18 anteckningar, styrelsen
2017-02-16 anteckningar, styrelsen

2016 (och 2015)
2016-11-24 anteckningar, styrelsen
2016-10-07 anteckningar, styrelsen
2016-08-25 anteckningar, styrelsen
2016-05-25 anteckningar, styrelsen 
2016-02-18 anteckningar, styrelsen 
2015-12-03 anteckningar med bilagor, styrelsens arbetsutskott

Årsmötesprotokoll 2016 med verksamhetsberättelse 2015