Sydsveriges sex regioner utvecklar tillsammans området audiovisuell produktion för ett stärkt varumärke och en gemensam identitet

Vid Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte den 8 december 2022 fastställdes en strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige. Det sydsvenska samarbetet syftar till att utveckla Sydsveriges position och ska bidra till en ökad tillväxt, attraktionskraft, såväl som att stärka Sydsveriges synlighet nationellt Läs mer…

Innovativa och effektiva infrastrukturåtgärder

För att uppnå de mål som satts för utvecklingen av resandet och trafikeringen med regiontåg krävs omfattande infrastrukturåtgärder inom järnvägssystemet. Till exempel finns inte dubbelspårsutbyggnader, mötesstationer och hastighetshöjningar med i den nu fastställda nationella planen för transportinfrastrukturen 2022-2033. För att Läs mer…

Debattartikel: Infrastruktur är större än spår och vägar

Företrädare för Regionsamverkan Sydsverige publicerade idag en debattartikel i Kvällsposten om behovet av förstärkt infrastruktur i Sydsverige. ”En genomtänkt infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets förbättring. Tillgänglighet till arbete, bostad, kultur, service, högskolor, universitet och annan utbildning genom smidiga kommunikationer är Läs mer…

Hur kan regionerna jobba med arbetsmarknadsfrågor?

Regionsamverkan Sydsverige arrangerade ett seminarium om hur regionerna kan jobba med arbetsmarknadsfrågor under årets Almedalsvecka. Deltagare i panelen var Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, Henrietta Stein, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen samt Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Läs mer…