Tydliggör det regionala ansvaret för kompetensförsörjningen

I en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet den 15 november påtalar Regionsamverkan Sydsverige behovet av att • Ge de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna ett ökat, tydligt mandat och ekonomiska förutsättningar att driva det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Detta ligger i samklang med Läs mer…

Regionsamverkan Sydsverige har antagit positionspapper om kompetensförsörjning

Ansvaret för kompetensförsörjning är i dag fördelat på ett stort antal aktörer; kommuner, statliga myndigheter, aktörer inom utbildningssystemet, ideella organisationer, arbetsmarknadens parter samt privata och offentliga arbetsgivare. Alla dessa måste samverka för att utbudet av utbildningar och annat stöd ska Läs mer…