Skrivelse till Trafikverket från Regionsamverkan Sydsverige

Arbetet med den långsiktiga infrastrukturplaneringen är i gång och Regionsamverkan Sydsverige har delgett Trafikverket synpunkter och underlag. I en tjänstemannaskrivelse till Trafikverket lyfter Regionsamverkan Sydsverige bland annat behovet av att Öka ramarna till länsplanerna Höj gränsen för namngivna investeringar i Läs mer…

Behåll skattebefrielsen för biodrivmedel

Regionsamverkan Sydsverige har tillskrivit Frans Timmermans¸ EU-kommissionen angående möjligheten för Sverige att undanta fossilfria drivmedel från beskattning. Kollektivtrafik är en förutsättning för att uppnå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och hållbar utveckling. Kollektivtrafiken är en föregångare i övergången till Läs mer…

Ny systemanalys för Sydsveriges infrastruktur

På uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige har Ramböll tagit fram en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Systemanalys för Sydsverige 2020 är främst ett underlag för kommande nationell och regional transportinfrastrukturplanering, men även för regionernas trafikförsörjningsprogram och andra delar i regionalt utvecklingsarbete. Systemanalysen Läs mer…