Framtidens infrastruktur i Sydsverige – sammandrag från sydsvenska toppmötet 2022-02-11

Toppmötet omfattade tre olika områden med utgångspunkter i infrastruktur, bredband och digitalisering samt elförsörjning. Trafikverkets planförslag i ett sydsvenskt perspektivLennart Andersson, regional direktör från Trafikverket redogjorde för Trafikverkets planförslag för 2022-2033 som tar utgångspunkter i bland annat att: Den nuvarande Läs mer…

Sydsvenska toppmötet – presentationer

Nedan följer presentationerna av föredragshållarna 220211 Trafikverkets planförslag i ett Sydsvensk perspektiv – Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket, (pdf 3,8 MB) Sydsveriges synpunkter på förslaget till nationell plan 2022-2033 – Sven Sunesson, ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik, (pdf Läs mer…

Sydsverige är helt överens – många synpunkter inför transportinfrastrukturplanering

På regeringens uppdrag har Trafikverket lämnat in ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Regionsamverkan Sydsverige är mån om framtiden och lyfter flera viktiga synpunkter i ett yttrande till Infrastrukturdepartementet. -Från Sydsverige vill vi vara tydliga och staka ut det som Läs mer…

Nytt positionspapper för infrastruktur

En genomtänkt infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets förbättring. Regionsamverkan Sydsverige har antagit ett nytt positionspapper för infrastruktur. -Positionspappret visar vår samsyn i hur transportsystemet och infrastrukturen behöver utvecklas för att gynna Sydsverige och Sverige i framtiden. Vi utgår från Läs mer…