Framtidens infrastruktur i Sydsverige – sammandrag från sydsvenska toppmötet 2022-02-11

Toppmötet omfattade tre olika områden med utgångspunkter i infrastruktur, bredband och digitalisering samt elförsörjning. Trafikverkets planförslag i ett sydsvenskt perspektivLennart Andersson, regional direktör från Trafikverket redogjorde för Trafikverkets planförslag för 2022-2033 som tar utgångspunkter i bland annat att: Den nuvarande Läs mer…

Sydsvenska toppmötet – presentationer

Nedan följer presentationerna av föredragshållarna 220211 Trafikverkets planförslag i ett Sydsvensk perspektiv – Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket, (pdf 3,8 MB) Sydsveriges synpunkter på förslaget till nationell plan 2022-2033 – Sven Sunesson, ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik, (pdf Läs mer…