Sydsvenskt toppmöte –Nytt datum reservera dagen!

Det sydsvenska toppmötet som tidigare var inplanerat till den 7 oktober äger istället preliminärt rum den 11 februari 2022 kl 9.30–13.00 i Rådhus Skåne, Kristianstad, då den nationella infrastrukturplanen inte kommer förrän den 30 november. Infrastrukturminister Tomas Eneroth medverkar. Samtliga Läs mer…