Sydsvenskt toppmöte – reservera dagen!

Torsdagen den 7 oktober arrangeras ett Sydsvenskt toppmöte i Rådhus Skåne, Kristianstad. Temat för dagen är infrastruktur och bredband där ledande aktörer inom dessa områden är inbjudna till dialog. 

Samtliga sydsvenska regioners styrelseledamöter och ersättare bjuds in samt alla involverade i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse, ledningsgrupp, utskott, arbetsgrupper och beredningsgrupper. Mer information om inbjudan och anmälan skickas ut framöver men vi vill redan nu avisera om mötet.