Sydsvenska toppmötet – presentationer

Nedan följer presentationerna av föredragshållarna 220211

Trafikverkets planförslag i ett Sydsvensk perspektiv – Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket, (pdf 3,8 MB)

Sydsveriges synpunkter på förslaget till nationell plan 2022-2033 – Sven Sunesson, ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik, (pdf 1,7MB)

Så här tänker näringslivet kring infrastrukturplanering i Sydsverige, Stephan Müchler, VD Sydsvenska Industri- och handelskammaren, (pdf 1,7MB)

Bredband – en viktig del av infrastrukturen, så här ser vi på det i Sydsverige – Karin Helmersson, ordförande i regionala utvecklingsutskottet, (pdf 1,2MB)

Infrastruktursystemets betydelse för en digital omställning – Dan Sjöblom, GD PTS, (pdf 0,5MB)

Näringslivets krav på och behov av robust infrastruktur – Patrik Sandgren, Teknikföretagen, (pdf 0,3MB)

Utmaningar för Sydsveriges elförsörjning – Per Trydning, Vice VD Sydsvenska Industri- och handelskammaren, (pdf 1,6MB)

Utmaningar för Sydsveriges elförsörjning – Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör Region Skåne, (pdf 0,6MB)

Hur hanterar vi de stigande energipriserna? – Åsa Pettersson, VD Energiföretagen Sverige, (pdf 1,8MB)