Stort intresse för digitalisering och interregional samverkan i Almedalen

Regionsamverkan Sydsveriges seminarium ”Hur kan digitalisering och interregional samverkan lösa framtidens utmaningar?” i Almedalen tisdagen den 2 juli klockan 9.00-9.45 var ett av de tio mest besökta i Öresundhuset med över 200 personer på plats.

Seminariet leddes av Willy Silberstein och på scenen var inledningsvis Carl Johan Sonesson (M) Region Skåne, Marcus Eskdahl (S) Region Jönköpings län, Helene Andersson (C) Region Halland och Karin Helmersson (C) Region Kalmar län som belyste hur det ser ut med bredbandsutbyggnaden i sina respektive geografier samt vikten av bredbandstillgång och en ökad digitalisering.

My Bergdahl näringspolitisk expert vid IT & Telekomföretagen, Terese Bengard verksamhetschef för Hela Sverige ska leva och Frida Westerberg VD för IP Only lyfte samverkan mellan privata och offentliga som en framgångsfaktor samt vikten av bredband för alla även i de glest bebyggda områdena. Regeringens mål om att 95% ska ha tillgång till 10 megabit per sekund år 2020 är uppnått om tätorter förses med bredband samt 46% av glesbygden vilket innebär ett ojämlikt samhälle – staten bör gå in med stödpengar för att kunna förverkliga utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen i de mer glest bebyggda delarna av landet. Även en översyn av regler och avtal lyftes som ett behov för att underlätta utbyggnaden.

Emma Berginger (MP) och Mikael Larsson (C) riksdagen avslutade seminariet med att konstatera att bredband är en viktig grundläggande infrastruktur. De vita fläckarna ska arbetas bort och det anslås pengar för detta framför allt genom landsbygdsprogrammet men mer pengar kommer att behövas.

Regionsamverkan Sydsverige lyftes som ett bra exempel på hur man kan gå samman och uppnå fiberutbyggnad. Och tillgång till bredband är en del av välfärden.

Seminariet spelades in och kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=6a62uZzFkx8