Gemensamt RSS-agerande gav resultat, glädjande besked i bredbandsfrågan

RSS fick den 26 maj svar från Regeringskansliet. Positivt svar. Till skillnad från det besked som Jordbruksverket kom med i mitten av april i år.

-Det är glädjande att Regionsamverkan Sydsveriges snabba och tydliga agerande i frågan gett resultat, så att regeringen i nästa ändringsbudget tillför medel så att bredbandsstödet återställs, säger Ulf Fransson, Region Jönköping län.

Det var mitt under Corona-pandemin, när behovet av ett väl fungerade bredband var så tydligt vid såväl hemarbete som hemstudier, som Jordbruksverket ville reducera bredbandsstödet. Ett stöd som varit öronmärkt och sedan länge planerat till bredbandsutbyggnad. En utbyggnad som snarast behöver komma på plats när endast 59 % av de svenska hushållen på landsbygden har tillgång till 100 Mbit/s.

Regionsamverkan Sydsveriges regionala utskott agerade snabbt i frågan, liksom flera andra aktörer. Det fick gehör och innebär att 202,8 miljoner kronor tillförs till landsbygdsprogrammet och att frysning av bredbandsstödet återställs.

Bredbandsproblematiken är sedan tidigare en fråga som starkt engagerat Regionsamverkan Sydsverige, som bland annat tecknat samarbetsavtal med IP-Only för att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå bredbandsmålen i de sydsvenska länen. Bredband och digitalisering är en grundförutsättning för regional utveckling, hållbar tillväxt och kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och leverans av samhällstjänster.