Henrik Fritzon om Regionsamverkan Sydsverige

 Varför behövs ett samarbete mellan de sex regionerna i Södra Sverige?
– Vi behöver samarbeta exempelvis om den högspecialiserade sjukvården och kollektivtrafiken. Genom samarbetet blir vi också en starkare part i förhandlingar och dialoger med staten.
Vilka frågor är viktigast att samarbeta konkret kring?
– 
Infrastrukturplanering, kollektivtrafik och sjukvård är de viktigaste frågorna.
Hur kommer medborgarna att märka av denna regionsamverkan?
– Min ambition är att vi om några år ser att länsgränserna spelar mindre roll. Organisationens mål är att arbeta för att minska gränsernas påverkan på medborgarna. Det ska vara enkelt att söka sjukvård i ett annat län och det ska fungera smidigt att ta sig runt med kollektivtrafik, oavsett om du bor i Skåne, Halland eller i Blekinge.
Vad betyder Regionsamverkan Sydsverige i relation till Greater Copenhagen and Skåne Committee?
– Med Greater Copenhagen and Skåne Committee har vi stärkt det skånska samarbetet med Danmark. Det är min förhoppning och ambition att vi genom bättre samverkan mellan sydregionerna kan knyta hela Sydsverige närmare Danmark.
Vad har du för förväntningar på samarbetet?
– Jag förväntar mig att vi ska stärka upp samarbetet inom alla de områden som vi arbetar kring och att vi blir mer effektiva i våra diskussioner med regeringsmakten.
Vad är det viktigaste som kommer att hända i Sydsverige de kommande fem åren?
Att höghastighetsbanan börjar byggas. Den kommer att vara till gagn för hela Sverige.