Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur


Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

– Genom att samarbeta och överbrygga administrativa gränser kan vi erbjuda våra medborgare mer kultur, säger Lovisa Aldrin, ordförande Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

– Vi ser också att Regionsamverkan Sydsverige kan ta ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, fortsätter Lovisa Aldrin.

De sydsvenska kulturpolitikerna har enats om följande:

  • Sydsverige lockar: Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
  • Sydsverige samverkar: En kulturpolitik som stimulerar samarbeten
  • Sydsverige tillgängliggör: Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till fler dansföreställningar på fler platser i Sydsverige.

Positionspapperet lanseras vid ett gemensamt politiskt möte i Varberg, den 20 februari 2018. Samtliga nämnder med ansvar för kulturfrågor i Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i Kalmar samt representanter från Riksdagens kulturutskott deltar i mötet.

Kontakt

Lovisa Aldrin
Ordförande i kulturutskottet, Regionsamverkan Sydsverige
070 749 00 55