Startskott för Regionsamverkan Sydsverige

I dag samlas ett 70-tal politiker från södra Sverige i Rådhus Skåne för ett första möte med en ny viktig samarbetsorganisation för regionerna i södra Sverige.

Det är en kraftfull samarbetsorganisation som omfattar områdena regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. Geografin innefattar de sex södra länen med 2,5 miljon invånare vilket är mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning.

– Vårt mål är att skapa gränslösa samarbeten där medborgarens behov, inte länsgränser, är i fokus, säger Henrik Fritzon (S), ordförande i Regionsamverkan Sydsverige och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

– På ett nationellt plan möjliggör samarbetet en mer jämbördig dialog med staten när det gäller till exempel infrastrukturplanering, säger Henrik Fritzon (S).

Representantskapet kommer bland annat att besluta om en handlingsplan med fokus på gemensam planering inom områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård med inriktning mot folkhälsa.

Programpunkter

  • Föredragning: Långtidsutredning – Helen Forslind, regeringskansliet.
  • Föredragning: Underlagsrapporter om Sveriges ekonomi – Thomas Eisensee, regeringskansliet.
  • Föredragning: Demografins regionala utmaningar – Sverker Lindblad, regeringskansliet.
  • Föredragningar från utskott och arbetsgrupper kring lägesrapport och handlingsplan 2016 med utblick mot 2017 och 2018.

Tid: torsdagen den 17 mars, kl. 10.00 – 15.00, registrering och kaffe från kl. 09.30.

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad. Ingång via huvudentrén mot Stora Torg, Västra Storgatan 12.  

Media är välkomna att delta under hela dagen.  

Fakta
Regionsamverkan Sydsverige syftar till att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.

Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

Mer information finns på www.regionsamverkan.se

För mer information kontakta
Henrik Fritzon (S) ordförande Regionsamverkan Sydsverige/Region Skåne
nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare. Telefon: 044-309 30 97

Kent Mårtensson (S), Kommunförbundet Skåne
telefon: 0709-47 71 11

Anna Fransson (S), Region Kronoberg
telefon: 0706-20 44 45

Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge
telefon: 0734-47 10 11

Christina Mattisson (S), Region Blekinge
telefon: 0709-31 30 09

Mats Eriksson (M), Region Halland
telefon: 0767-83 53 85

Håkan Jansson (M), Region Jönköpings län
telefon: 0706-54 67 48

Anders Henriksson (S), Landstinget i Kalmar län
telefon: 0705-17 60 30

Ulf Nilsson (S), Regionförbundet i Kalmar län
telefon: 0705-30 25 09