Regionsamverkan Sydsverige fastslog handlingsplan för 2017

Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för regioner, landsting, kommunförbund och regionförbund i Skåne, Blekinge, Halland samt Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, höll sitt representantskapsmöte i Kristianstad idag och fastslog handlingsplan för 2017.

Representantskapet fattade beslut om en handlingsplan för 2017 som bland annat innehåller vilka åtgärder medlemmarna ska göra tillsammans inom exempelvis kollektivtrafik och regional utveckling.

Den beslutade handlingsplanen omfattar de områden som medlemsregionerna ska samarbeta genom olika projekt och arbetsgrupper inom regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård med fokus på folkhälsa.

Framåt tittar Regionsamverkan Sydsverige även på vilka uppdrag som är lämpliga att föra över från den nationella till den regionala politiska nivån. Regionsamverkan Sydsverige kommer att ta fram ett positionspapper som beskriver hur organisationen ser på ett utvecklat mandat i södra Sverige. Det kan handla om exempelvis utbildning och kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor och integration.

Läs handlingarna till representantskapsmötet här.