Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas

De ledande politikerna i södra Sverige har i dag beslutat att utveckla sitt samarbete inom ramen för en förening som kommer att heta Regionsamverkan Sydsverige. Det blev också klart att Region Halland och Region Jönköping går med i samarbetet.

– Det finns en enighet om att utveckla samarbetet mellan regioner, landsting, regionförbund och kommunförbund i de sex sydliga länen gällande södra Sveriges utveckling. Vi har samverkat i de fyra länen sedan 2012 och att nu även Halland och Jönköping ansluter är positivt, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och ordförande i den ideella föreningen.
Region Skåne blir permanent ordförande enligt de stadgar som formellt ska beslutas i medlemsorganisationerna och därefter gälla från 1 januari 2016.

Region Halland ingår som medlem i den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige och ingår i de utskott som bildas med uppdrag att ta fram gemensamma policyer och planer inom ett flertal områden.

– Vi anser att det är viktigt med funktionell samverkan med kommuner och alla närliggande regioner för att främja utveckling och tillväxt i gränsöverskridande områden som rör regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. I dessa frågor behövs ett helhetsperspektiv som behöver vara gränsöverskridande för en hållbar utveckling.

– Det nya samarbetet ger oss möjlighet till delaktighet och inflytande i gränsöverskridande frågor i syfte att skapa den bästa livsplatsen för hallänningen, avslutar Dag Hultefors.

Fakta
Föreningen Regionsamverkan Sydsverige är en utveckling av det tidigare sydsvenska samarbetet SydSam. Föreningen kommer nu att samarbeta och samverka kring planer för regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Föreningen består av representanter från Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.

Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

För mer information kontakta:
Henrik Fritzon (S)
regionstyrelsens ordförande i Region Skåne
(Henrik nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare)
Tel: 0725-99 76 04

Anders Henriksson (S)
Landstinget Kalmar län
Tel: 070-517 60 30

Kalle Sandström (S)
Landstinget Blekinge
Tel: 0734-47 10 11

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg
Tel: 0706-20 44 45

Håkan Jansson (M)
Region Jönköping
Tel: 0706-54 67 48

Dag Hultefors (M)
Region Halland
Tel: 0767-83 53 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *