Handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige för 2018 antagen

Regionsamverkan Sydsveriges ordförande Henrik Fritzon öppnar representantskapsmötet i Växjö

Regionsamverkan Sydsverige beslutade om handlingsplan för 2018 på sitt representantskapsmöte i Växjö idag.

– Det sydsvenska samarbetet är mycket viktigt för Region Kronoberg och det känns bra att idag få välkomna kollegor från hela Sydsverige till Växjö för att diskutera bland annat arbetsmarknadspolitik och infrastruktur, säger Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg.

I handlingsplanen för 2018 beslutades om följande prioriterade verksamhetsområden:

  • försöksverksamhet med genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning
  • beslutspåverkan infrastruktur inför beslut om nationell plan för 2018-2029
  • insatser för samverkande biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige
  • verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, överbrygga administrativa gränser och samverka
  • kommunikation kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra skillnad
  • prioritering av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad

På mötet deltog förutom folkvalda politiker samt tjänstemän även representanter från Arbetsmarknadsutredningen, Myndigheten för Yrkeshögskolan samt från Trafikverket.

Handlingsplan 2018