Sydsverige är helt överens – många synpunkter inför transportinfrastrukturplanering

På regeringens uppdrag har Trafikverket lämnat in ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Regionsamverkan Sydsverige är mån om framtiden och lyfter flera viktiga synpunkter i ett yttrande till Infrastrukturdepartementet. -Från Sydsverige vill vi vara tydliga och staka ut det som Läs mer…