Nytt positionspapper för infrastruktur

En genomtänkt infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets förbättring. Regionsamverkan Sydsverige har antagit ett nytt positionspapper för infrastruktur. -Positionspappret visar vår samsyn i hur transportsystemet och infrastrukturen behöver utvecklas för att gynna Sydsverige och Sverige i framtiden. Vi utgår från Läs mer…