Möte med riksdagens kulturutskott i samtal om kultursamverkan

Regionsamverkan Sydsverige träffade den 23/11, tillsammans med Västra Götalandsregionen, riksdagens kulturutskott för att förmedla regionernas synpunkter på utredningen av kultursamverkansmodellen (Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, SOU 2023:58). Den 27 september överlämnade utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället Läs mer…

Funktionalitet och gränsöverskridande samband

Regionsamverkan Sydsverige har presenterat resultat och slutsatser från en storregional analys av funktionalitet och gränsöverskridande samband i södra Sverige.  I analysen ingår bland annat utvecklingen av pendling, arbetsmarknadsregioner, befolknings- och näringslivsstruktur samt hur detta påverkar och formar tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna Läs mer…

Sydsveriges sex regioner utvecklar tillsammans området audiovisuell produktion för ett stärkt varumärke och en gemensam identitet

Vid Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte den 8 december 2022 fastställdes en strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige. Det sydsvenska samarbetet syftar till att utveckla Sydsveriges position och ska bidra till en ökad tillväxt, attraktionskraft, såväl som att stärka Sydsveriges synlighet nationellt Läs mer…