Regional utveckling

Vindkraftverk. Foto: Susanne Nilsson

Vindkraftverk. Foto: Susanne Nilsson

Uppdrag: Synkronisera de regionala utvecklingsstrategierna i Sydsverige, alternativt göra en gemensam utvecklingsstrategi.

Kontakt: Jörgen Preuss
Jörgen Preuss, Region Halland, sammankallande fram till 9/1
Ulrika Geeraedts, Region Skåne, tf sammankallande från 9/1
Ulrika Bertilsson, Region Halland
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Christel Gustavsson, Region Kronoberg
Kristina Athlei, Region Jönköpings län

Regionala utvecklingsutskottet
Joakim Pohlman (S), Region Kronoberg, ordförande
Carina Bengtsson (C), Region Kronoberg
Christina Mattisson (S), Region Blekinge
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge
Akko Karlsson (MP), Regionförbundet i Kalmar län
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län
Dag Hultefors (M), Region Halland
Therese Stoltz (S) Region Halland
Malin Olsson (M), Region Jönköpings län
Jonas Magnusson (S), Region Jönköpings län
Mätta Ivarsson (MP), Region Skåne
Pontus Lindberg (M), Region Skåne
(2018)