Regional utveckling

Vindkraftverk. Foto: Susanne Nilsson

Vindkraftverk. Foto: Susanne Nilsson

Uppdrag: Synkronisera de regionala utvecklingsstrategierna i Sydsverige, alternativt göra en gemensam utvecklingsstrategi.

Kontakt: Jörgen Preuss
Anna-Lena Cederström
Helena Nilsson
Christel Gustavsson
Ulrika Geeraedts
Mikael Stamming

Regionala utvecklingsutskottet
Christina Mattisson
Lennart Förberg
Olof Björkmarker
Carina Bengtsson
Dag Hultefors
Therese Stoltz
Malin Wengholm
Maria Hörnsten
Thomas Hansson
Pontus Lindberg