Kultur

Regionteatern Kronoberg-Blekinge: Shake it Collaborations - Miss U. I rollerna Lilith Andersson Sahlin, Dag Andersson, Doris Andersson Sahlin. Foto: Lina Alriksson

Regionteatern Kronoberg-Blekinge: Shake it Collaborations – Miss U. I rollerna Lilith Andersson Sahlin, Dag Andersson, Doris Andersson Sahlin. Foto: Lina Alriksson

Uppdrag: gemensam planering i Sydsverige för de egna kulturinstitutionerna inklusive arrangörskap. Arbete ska bygga på det gemensamma arbetet som gjorts under 2013-2015

Kontakt arbetsgrupp: Malena Sandgren
Maria Agestam
Jessica Linde
Eva Nyhammar
Lars Johansson
Mats Hallberg

Kulturutskottet
Ivar Wenster
Karin Brunsberg
Ragnar Olsson
Ragnar Lindberg
Pernilla Sjöberg
Lovisa Aldrin
Maud Lanne
Malin Wengholm
Maria Hörnsten
Maria Ward
Ronny Johannesson

2017-11-23 Uppdaterad positionspapper för kultur