Kultur

Regionteatern Kronoberg-Blekinge: Shake it Collaborations - Miss U. I rollerna Lilith Andersson Sahlin, Dag Andersson, Doris Andersson Sahlin. Foto: Lina Alriksson

Regionteatern Kronoberg-Blekinge: Shake it Collaborations – Miss U. I rollerna Lilith Andersson Sahlin, Dag Andersson, Doris Andersson Sahlin. Foto: Lina Alriksson

Uppdrag: gemensam planering i Sydsverige för de egna kulturinstitutionerna inklusive arrangörskap. Arbete ska bygga på det gemensamma arbetet som gjorts under 2013-2015

Kontakt arbetsgrupp: Malena Sandgren
Malena Sandgren, Region Blekinge, sammankallande
Maria Agestam, Landstinget i Kalmar län
Jessica Linde, Region Kronoberg
Eva Nyhammar, Region Halland
Jörgen Lindvall, Region Jönköpings län
Mats Hallberg, Region Skåne

Kulturutskottet
Lovisa Aldrin (L), Region Halland, ordförande (fram till 20/2)
Emma Gröndahl (L), Region Halland (från 20/2)
Maud Lanne (S), Region Halland
Ivar Wenster (S), Region Blekinge
Karin Brunsberg (M), Region Blekinge
Maria Ixcot Nilsson(S), Landstinget i Kalmar län
Ingegerd Petersson (C), Landstinget i Kalmar län
Ragnar Lindberg (S), Region Kronoberg
Pernilla Sjöberg (M), Region Kronoberg
Malin Olsson (M), Region Jönköpings län
Maria Hörnsten (S), Region Jönköpings län
Maria Ward (S), Region Skåne
Ronny Johannesson (M), Region Skåne
(2018)

2018-02-21  Positionspapper kultur Regionsamverkan Sydsverige