Kollektivtrafik

Öresundståg. News Øresund - Johan Wessman © News Øresund

Öresundståg. News Øresund – Johan Wessman
© News Øresund

Uppdrag: gemensam planering utifrån ett sydsvenskt perspektiv innefattande taxor för kollektivtrafiken i Sydsverige, sommarkort och kulturkort. Arbetet ska bygga på det gemensamma arbete som gjorts under 2013-2015 där uppdraget påbörjats.

Kontakt arbetsgrupp: Thomas Nilsson
Thomas T Nilsson, Region Kronoberg, sammankallande
Sören Bergerland, Region Blekinge
Karl-Johan Bodell, Landstinget i Kalmar län
Andreas Almqvist, Region Halland
Carl-Johan Sjöberg, Region Jönköpings län
Linus Eriksson, Region Skåne

Kollektivtrafikutskottet
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet i Kalmar län, ordförande
Kent Ingvarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Carl-Göran Svensson (M), Region Blekinge
Peter Freij (S), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
Dag Hultefors (M), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Rune Backlund (C), Region Jönköpings län
Jeanette Söderström (S), Region Jönköpings län
Stefan Svalö (S), Region Skåne
Christina Glad (L), Region Skåne
Lars Holmin (M), Västra Götalandsregionen, adjungerad
Alex Bergström (S), Västra Götalandsregionen, adjungerad
(2018)