Kollektivtrafik

Öresundståg. News Øresund - Johan Wessman © News Øresund

Öresundståg. News Øresund – Johan Wessman
© News Øresund

Uppdrag: gemensam planering utifrån ett sydsvenskt perspektiv innefattande taxor för kollektivtrafiken i Sydsverige, sommarkort och kulturkort. Arbetet ska bygga på det gemensamma arbete som gjorts under 2013-2015 där uppdraget påbörjats.

Kontakt arbetsgrupp: Thomas Nilsson
Sören Bergerland
Karl-Johan Bodell
Bruno Andersson
Carl-Johan Sjöberg
Linus Eriksson

Kollektivtrafikutskottet
Magnus Johansson
Carl-Göran Svensson
Ulf Nilsson
Kent Ingvarsson
Peter Freij
Sven Sunesson
Dag Hultefors
Per Stané Persson
Rune Backlund
Jeanette  Söderström
Stefan Svalö
Cristina Glad