Infrastruktur

Malmö C. Foto: Susanne Nilsson

Malmö C. Foto: Susanne Nilsson

Uppdrag: Synkronisera infrastrukturplaneringen i Sydsverige. Arbetet ska bygga på det gemensamma arbete som gjorts under 2013-2015 där uppdraget med en systemanalys påbörjats.

Kontakt arbetsgrupp: Mats Petersson
Peter Hermansson
Lina Andersdotter
Per Hansson
Jeanette Larsson
Emil Hesse

Infrastrukturutskottet
Christina Mattisson, ordförande
Lennart Förberg
Ulf Nilsson
Robert Olesen
Suzanne Frank
Dag Hultefors
Per Stané Persson
Rune Backlund
Jeanette Söderström
Thomas Hansson
Urban Widmark
Harald Hjalmarsson

2016

Minnesanteckningar 20161020, Infrastruktur 2016-10-20
Minnesanteckningar 2016-06-27
Dagordning infrastrukturutskottet 2016-06-27
Förberedelse inför åtgärdsplanering 2018-2029
Positionspapper Sydsveriges infrastruktur
Anteckningar 160317