Hälso- och sjukvård

Folktandvården i Kalmar län

Folktandvården i Kalmar län

Uppdrag: samarbete kring och utveckling av det förebyggande folkhälsoarbetet i Sydsverige genom att göra en gemensam folkhälsostrategi.

Kontakt arbetsgrupp: Karl Landergren
Gunilla Skoog
Annika Magnerot
Monica Svensson
Mats Bojestig
Rita Jedlert

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Christel Friskopp
Alexander Wendt
Charlotta Svanberg
Roland Gustbée
Ulrika Jörgensen
Margit Bik
Maria Frisk
Marcus Eskdal
Anna-Lena Hogerud
Gilbert Tribo

2016
Anteckningar 160331
Anteckningar 160920 (bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3)