Medlemmar

Blekinge

Folkmängd: 155 000
Yta: 2 941 km2
Befolkningstäthet: 51 inv/km2
Kommuner: 5

Landstinget Blekinge ansvarar för hälso- och sjukvården i Blekinge och har drygt 5 000 anställda.
www.ltblekinge.se

Region Blekinge är ett regionförbund mellan Blekinges fem kommuner och Landstinget Blekinge med uppdrag att vara Blekinges regionala politiska företrädare, verka för hållbar tillväxt och utveckling i Blekinge och samverka inom och utanför Blekinge. Regionförbundet är vidare regional kollektivtrafikmyndighet för Blekinge. Region Blekinge är också ett kommunalt samverkansorgan med statligt uppdrag att ansvara för den regionala utvecklingen.
www.regionblekinge.se

Halland

Folkmängd: 313 600
Yta: 5 454 km2
Befolkningstäthet: 58 inv/km2
Kommuner: 6

Region Halland har ansvaret för många områden som rör utvecklingen i Halland.Vi har uppdraget att verka för utveckling och tillväxt och för att erbjuda en god hälso- och sjukvård.
www.regionhalland.se

Jönköpings län

Folkmängd: 347 000
Yta: 10 475 km2
Befolkningstäthet: 33 inv/km2
Kommuner: 13

Region Jönköpings län ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur samt för regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur.
www.rjl.se

Kalmar län

Folkmängd: 237 000
Yta: 11 171 km2
Befolkningstäthet: 21 inv/km2
Kommuner: 12

Landstinget i Kalmar län är länets största arbetsgivare med närmare 6 000 anställda. Landstinget ansvarar för länets hälso- och sjukvård, vilken finns på mer än 30 orter runt om i länet. Landstinget är också regional kollektivtrafikmyndighet.
www.ltkalmar.se/

Regionförbundet i Kalmar län är ett samverkansorgan för landstinget och kommunerna i Kalmar län. Regionförbundet arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län och är kommunalt samverkansorgan med statligt uppdrag att ansvara för den regionala utvecklingen.
www.rfkl.se

Kronoberg

Folkmängd: 191 000
Yta: 8 458 km2
Befolkningstäthet: 27 inv/km2
Kommuner: 8

I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.
www.regionkronoberg.se

Skåne

Folkmängd: 1 300 000
Yta: 11 302 km2
Befolkningstäthet: 115 inv/km2
Kommuner: 33

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar med att samordna, samverka, bygga nätverk och inspirera — för att våra medlemmar ska kunna utnyttja sin gemensamma styrka.
www.kfsk.se

Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne.
www.skane.se