Kontakt

Sekretariat

Chef för sekretariatet: Thorbjörn Lindhqvist
Samordnare: Gunne Arnesson Lövgren
Ekonom: Karin Skillborg
Kommunikatör: Thomas J Nilsson

Styrelsen

Landstinget Blekinge
Kalle Sandström (S)
Region Blekinge
Christina Mattisson (S)
Region Halland
Mats Eriksson (M)
Per Persson (S)
Region Jönköpings län
Malin Wengholm (M)
Carina Ödebrink (S)
Landstinget i Kalmar Län
Anders Henriksson (S)
Regionförbundet i Kalmar Län
Ulf Nilsson (S)
Region Kronoberg
Anna Fransson (S)
Suzanne Frank (M)
Kommunförbundet Skåne
Kent Mårtensson (S)
Region Skåne
Henrik Fritzon (S)

Ledningsgrupp

Blekinge
Peter Lilja, landstingsdirektör
Anna-Lena Cedergren, regionförbundsdirektör
Halland
Jörgen Preuss, utvecklingsdirektör  
Jönköping
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kalmar 
Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
Helena Nilsson, regionförbundsdirektör
Kronoberg
Martin Myrskog, regiondirektör
Skåne
Alf Jönsson, regiondirektör
Thorjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Monica Holmqvist, kommunförbundsdirektör