Kontakt

Sekretariat
Chef för sekretariatet, Thorbjörn Lindhqvist
Samordnare, Gunne Arnesson Lövgren
Ekonom, Joakim Ragnarsson
Kommunikatör, Antje Andersson

Styrelsen
Landstinget Blekinge
Kalle Sandström (S)
Region Blekinge
Christina Mattisson (S)
Region Halland
Mats Eriksson (M)
Per Persson (S)
Region Jönköpings län
Håkan Jansson (M)
Carina Ödebrink (S)
Landstinget i Kalmar Län
Anders Henriksson (S)
Regionförbundet i Kalmar Län
Ulf Nilsson (S)
Region Kronoberg
Anna Fransson (S)
Suzanne Frank (M)
Kommunförbundet Skåne
Kent Mårtensson (S)
Region Skåne
Henrik Fritzon (S)

Ledningsgrupp
Blekinge
Peter Lilja, landstingsdirektör
Anna-Lena Cedergren, regionförbundsdirektör
Halland
Jörgen Preuss, utvecklingsdirektör  
Jönköping
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kalmar 
Krister Björkegren, landstingsdirektör
Helena Nilsson, regionförbundsdirektör
Kronoberg
Martin Myrskog, regiondirektör
Skåne
Alf Jönsson, regiondirektör
Thorjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Mikael Stamming, utvecklingsdirektör
Monica Holmqvist, kommunförbundsdirektör