Kontakt

Sekretariat

Chef för sekretariatet: Thorbjörn Lindhqvist
Samordnare: Gunne Arnesson Lövgren
Ekonom: Karin Skillborg
Kommunikatör: Thomas J Nilsson

Styrelsen

Landstinget Blekinge
Kalle Sandström (S)
Region Blekinge
Christina Mattisson (S)
Region Halland
Mats Eriksson (M)
Per Persson (S)
Mikaela Waltersson (M), Region Halland från 1/4
Region Jönköpings län
Malin Wengholm (M)
Carina Ödebrink (S)
Landstinget i Kalmar Län
Anders Henriksson (S)
Regionförbundet i Kalmar Län
Ulf Nilsson (S)
Region Kronoberg
Anna Fransson (S)
Suzanne Frank (M)
Kommunförbundet Skåne
Kent Mårtensson (S)
Region Skåne
Henrik Fritzon (S)

Ersättare i styrelsen är:
Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne
Christer Wallin (M), Kommunförbundet Skåne
Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge
Lennart Förberg (M), Region Blekinge
Stefan Bengtsson (C), Region Halland
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Region Halland
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Christer Johnsson (C), Landstinget i Kalmar län
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län
Robert Olesen (S), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg

Ledningsgrupp

Blekinge
Peter Lilja, landstingsdirektör
Anna-Lena Cedergren, regionförbundsdirektör
Halland
Jörgen Preuss, utvecklingsdirektör  
Jönköping
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kalmar 
Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör
Helena Nilsson, regionförbundsdirektör
Kronoberg
Martin Myrskog, regiondirektör
Skåne
Alf Jönsson, regiondirektör
Thorjörn Lindhqvist, kanslidirektör (ordförande)
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Monica Holmqvist, kommunförbundsdirektör