Styrelsen

2018
2018-09-27 samlade handlingar till styrelsemötet
2018-08-20 anteckningar, styrelsen
inskickat gemensamt remissvar på Indelningskommitténs slutbetänkande
2018-05-17-18 anteckningar, styrelsen
2018-03-22 anteckningar, styrelsen
2018-01-31 anteckningar, styrelsen

2017
2017-11-23 anteckningar, styrelsen
2017-11-23 slutligt positionspapper kultur
2017-09-20–21 anteckningar, styrelsen
Presentationer: Indelningskommitténs tilläggsdirektiv (Barbro Johansson och Kent Holmberg)lägesrapport regional utveckling, bredbandkultur, kollektivtrafik, infrastruktur, kommunikationsplanhandlingsplan 2018, 
2017-05-18 anteckningar, styrelsen
2017-02-16 anteckningar, styrelsen

2016 (och 2015)
2016-11-24 anteckningar, styrelsen
2016-10-07 anteckningar, styrelsen
2016-08-25 anteckningar, styrelsen
2016-05-25 anteckningar, styrelsen 
2016-02-18 anteckningar, styrelsen 
2015-12-03 anteckningar med bilagor, styrelsens arbetsutskott

Årsmötesprotokoll 2016 med verksamhetsberättelse 2015