Styrelsen

2019
kommande möte: 9 maj klockan 12 – 10 maj klockan 13 på Hooks herrgård
kommande möte 26 september klockan 10-12 i Kristianstad
kommande möte: 5 december klockan 10-12 i Kristianstad

28 februari –  anteckningar styrelsemöte

2018
2018-10-19 anteckningar styrelsemöte
Stadgar för Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019
Handlingsplan 2019 Regionsamverkan Sydsverige

2018-09-27 anteckningar styrelsemöte 
bilaga 1 Sydtaxan
bilaga 2 Positionspapper arbetsmarknad och kompetensförsörjning / layoutad version
bilaga 3 Stadgar för Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019
bilaga 4 Handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021
Bilder som visades vid mötet 2018-09-27
positionspapper för kollektivtrafik (Patrik Lindblom)
Sydtaxan (Camilla Bunke och Patrik Engfors)
positionspapper arbetsmarknad och kompetensförsörjning (Ulrika Geeraedts)

2018-08-20 anteckningar styrelsemöte
inskickat gemensamt remissvar på Indelningskommitténs slutbetänkande
2018-05-17-18 anteckningar styrelsemöte
2018-03-22 anteckningar styrelsemöte
2018-01-31 anteckningar styrelsemöte

2017
2017-11-23 anteckningar, styrelsen
2017-11-23 slutligt positionspapper kultur
2017-09-20–21 anteckningar, styrelsen
Presentationer: Indelningskommitténs tilläggsdirektiv (Barbro Johansson och Kent Holmberg)lägesrapport regional utveckling, bredbandkultur, kollektivtrafik, infrastruktur, kommunikationsplanhandlingsplan 2018, 
2017-05-18 anteckningar, styrelsen
2017-02-16 anteckningar, styrelsen

2016 (och 2015)
2016-11-24 anteckningar, styrelsen
2016-10-07 anteckningar, styrelsen
2016-08-25 anteckningar, styrelsen
2016-05-25 anteckningar, styrelsen 
2016-02-18 anteckningar, styrelsen 
2015-12-03 anteckningar med bilagor, styrelsens arbetsutskott

Årsmötesprotokoll 2016 med verksamhetsberättelse 2015