Styrelsen

2018
2018-03-22 Anteckningar, samlade handlingar styrelsemöte

2017
2018-01-31 Anteckningar, styrelsen
2017-11-23 Anteckningar, styrelsen
2017-11-23 Uppdaterad positionspapper kultur
2017-09-20–21 Anteckningar, styrelsen
Presentationer: lägesrapporter utskott, handlingsplan 2018
2017-05-18 Anteckningar, styrelsen
2017-02-16 Anteckningar, styrelsen

2016
2016-11-24 Anteckningar, styrelsen
2016-10-07 Anteckningar, styrelsen
2016-08-25 Anteckningar, styrelsen
2016-05-25 Anteckningar, styrelsen 
2016-02-18 Anteckningar, styrelsen 
2015-12-03 Anteckningar med bilagor, styrelsens arbetsutskott

Årsmötesprotokoll 2016 med verksamhetsberättelse 2015