Bygg höghastighetsbanan nu!

Sverige behöver ett pålitligt järnvägsnät. Bristerna märks i hela landet och mest akut är läget i Sydsverige. Vi har inte råd att vänta längre. Vi uppmanar regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson att snarast möjligt besluta om byggstart för den nya Läs mer…

Startskott för Regionsamverkan Sydsverige

I dag samlas ett 70-tal politiker från södra Sverige i Rådhus Skåne för ett första möte med en ny viktig samarbetsorganisation för regionerna i södra Sverige. Det är en kraftfull samarbetsorganisation som omfattar områdena regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur samt Läs mer…

Henrik Fritzon om Regionsamverkan Sydsverige

 Varför behövs ett samarbete mellan de sex regionerna i Södra Sverige? – Vi behöver samarbeta exempelvis om den högspecialiserade sjukvården och kollektivtrafiken. Genom samarbetet blir vi också en starkare part i förhandlingar och dialoger med staten. Vilka frågor är viktigast att Läs mer…